با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

درباره ما

به شرکت ما خوش آمدید
تکنولوژی جدید

با استفاده از قالب “ریلود” هر آنچه می‌خواهید اجرایی کنید.
اگر به بینهایت می‌اندیشید این قالب مخصوص شماست!

کدهای استاندارد

با استفاده از قالب “ریلود” هر آنچه می‌خواهید اجرایی کنید.
اگر به بینهایت می‌اندیشید این قالب مخصوص شماست!

بیشترین فروش

با استفاده از قالب “ریلود” هر آنچه می‌خواهید اجرایی کنید.
اگر به بینهایت می‌اندیشید این قالب مخصوص شماست!

مشتریانمان افتخار ما هستند

توانایی ها

اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهد داشت. فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.

با استفاده از قالب “ریلود” هر آنچه می‌خواهید اجرایی کنید. اگر به بینهایت می‌اندیشید این قالب مخصوص شماست!

سوالات

اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهد داشت. فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.

۳ds Max
Z-Brush
Adobe Photoshop
چایی
۱۰۵۱

لیوان چای مصرف شده

قهوه
۱۳۶

لیوان قهوه مصرف شده

هایپ
۹۵

بطری هایپ مصرف شده

ساعت
۵۲۳۳

نفر / ساعت کار انجام شده

اعضای تیم

تیم راست چین

با دیدن این نمونه های کار اخیر ما می توانید به کارهای ما ایمان بیاورید و از ما بعنوان پیمانکار کارهای خود استفاده کنید. امیدواریم این تعداد نمونه کار برای بیان توانایی های ما کافی باشد.

امین روانبخش
محمد امین روانبخش مدیر عامل
سینا سلیمانی برنامه نویس
کمال نصیری برنامه نویسی
سجاد ترابی محتوا
احمد عزیزان مشاور آی تی
سامان خالقی طراح
میلاد حسین زاده سمعی بصری
محمد حسینی برنامه نویس