مقالات جزء قسمتی از لینکدین هستند که شما می‌توانید تا ۱۲۰ هزار کاراکتر متن بنویسید و یا 250 عکس بارگذاری کنید. در حقیقت دانشجویان می توانند در این بخش تز دانشگاهی خود را منتشر کنند.معمولا در قسمت مقالات موارد و محتواهایی بارگزاری می‌شوند که ارزش مرجعیت دارند و دیگران بتوانند با جست و جو به آن مقالات دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل این قابلیت در لینکدین وجود دارد که محتواهایی که تحت عنوان مقالات منتشر می شوند از گوگل قابل جست و جو هستند. از جمعیت ۸۵۰ میلیونی حاضر در لینکدین فقط حدود یک میلیون نفر از این امکان استفاده کرده‌اند. پیشنهاد می­شود هر عضوحداقل یک مقاله بارگذاری کند.نقطه ضعفی که در مورد مقالات وجود دارد اینکه فقط برای اعضای شبکه یک شما نمایش داده می شود وهر گونه  تعامل این افراد روی مقالات شما برای حلقه دوم و سوم شما نمایش داده نمی شود؛ اما خوشبختانه اگر کسی از حلقه‌های دوم و سوم وارد صفحه شما شود امکان دسترشی به مقالات شما وجود دارد.برای دانستن الگوریتم مقالات لینکدین در سال 2022 اینجا کلیک کنید.