image طراحی سایت کارخانه مشاوره

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

طراحی سایت خبرنامه آنلاین بزرگمهر

بران شدیم که نشریه ای را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا کنیم واین مهم در سال ۱۳۹۵ به سرانجام رسید و در مهر ماه همان سال ماهنامه بزرگمهر متولد شد .
  • طراحی سایت نشریه

قصه ما از اینجا شروع شد که پس از سالها آموختن نزد بزرگان عرصه مطبوعات استان اصفهان بران شدیم که نشریه ای را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا کنیم واین مهم در سال ۱۳۹۵ به سرانجام رسید و در مهر ماه همان سال ماهنامه بزرگمهر متولد شد .

نوشته های اخیر

نظرات بسته شده اند