اطلاعات پروژه

مشتری:

گروه نیاکوپارت

تاریخ:

آبان و آذر 1401

زبان برنامه نویسی:

PHP

سبک:

شرکتی

طراحی سایت شرکتی در اصفهان

شرکت امین رایان پشتیبانی وب سایت نیاکو پارت را به عهده گرفت و تغییرات لازم را به درخواست کارفرما روی سایت انجام داد و همچنان پشتیبانی این سایت به عهده شرکت امین رایان می باشد