برچسب: خطرات بازی نهنگ آبی

قربانیان بازی شیطانی نهنگ آبی چه کسانی هستند؟ + عکس

بازی چالش نهنگ آبی طی مدت زمان اخیر شدیدا خبرساز شده است. کنجکاوی نسبت به آن زمانی بیشتر شد که...