برچسب: نژاد پرستی

علامت استیکر سیاه پوست جدید در استوری اینستاگرام

ابزاری که به تازگی در استوری های اینستاگرام اضافه شده علامت سیاه پوستان هستش و دلیل اجاد این علامت یا...